اکتبر 23, 2020
P/E

P/E

“پی بر ای”  یا ” پی به ای ” و یا ” پی ای ” مخفف Price/Earning per share  است که به صورت P/E نوشته میشود. Price که به معنی قیمت هر سهم و Earning per share هم  سود به ازای هرسهم است که به صورت eps از آن نام برده میشود. قیمت  ( Price ) را از روی تابلوی نماد و سود هرسهم […]
ژوئن 28, 2020
تحلیل بنیادی

تعریف تحلیل بنیادی ( Fundamental Analysis )

تحلیل بنیادی چیست ؟ تحلیل بنیادی روشی است که افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی ارزیابی کنند. تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد. در این تحلیل، از عوامل اقتصاد کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها تا عوامل اقتصاد خرد مانند بهره‌وری مدیریت شرکت موردتوجه قرار می‌گیرد.اما هدف […]