الگوهای هارمونیک

اکتبر 23, 2020
آموزش الگوها در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوها در تحلیل تکنیکال

در آموزش انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، اگر بخواهیم خلاصه تحلیل تکنیکال را در یک کلمه بگوییم باید بنویسیم ” تاریخ تکرار میشود…” این بدان معنی است که اگر ما بتوانیم نمودارهای گذشته را به خوبی بررسی کنیم شواهد و رفتارهایی را پیدا میکنیم که میتوان انتظار داشت در آینده نیز تکرار شوند. این رفتارها میتوانند به عنوان عامل رشد یا افت قیمت باشند […]