بازار های سرمایه

ژوئن 28, 2020
چرا آموزش بورس ؟

چرا آموزش بورس ؟

بهتر است سرمایه گذاری را از خودمان شروع کنیم رشد شخصی مهم‎ترین یکی از مهم ترین مباحثی است که میتوان بحث را با پرداختن به آن شروع کرد.برای هر پیشرفتی آموزش لازم است؛ ما می‎توانیم از رشد فروش، رشد سود یا رشد سرمایه صحبت کنیم اما شاید هیچ‎کدام از آن‎ها بدون رشد شخصی اتفاق نیفتند. برای موفق شدن در هر شاخه ای باید و […]